Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

pénzügyi ügyintéző (főkönyvi könyvelői feladatok ellátása)


  • A hirdetés 1203 napja lejárt

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
--> Pénzügyi Főosztály

pénzügyi ügyintéző (főkönyvi könyvelői feladatok ellátása)

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

költségvetési feladatkör, I. besorolási osztályban (3. melléklet 66. pont)

Ellátandó feladatok:

Ellátja a főkönyvi könyveléssel járó feladatokat, ellenőrzi a kiadási és bevételi utalványrendeleteken szereplő tételek kontírozásának helyességét. Koordinálja és elvégzi a havi, negyedéves és éves zárásokhoz kapcsolódó egyeztetési feladatokat. Elkészíti a havi időközi költségvetési jelentéseket, negyedéves mérlegjelentéseket, éves beszámolót. Közreműködik a felügyeleti szerv által előírt rendszeres és eseti adatszolgáltatások határidőben történő teljesítésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a főkönyvi könyveléssel járó feladatokat, ellenőrzi a kiadási és bevételi utalványrendeleteken szereplő tételek kontírozásának helyességét.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         munkaköri orvosi alkalmasság.

§         a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 66 pontja szerinti végzettség

§         összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. §-ai alapján

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

§         FORRÁS integrált pénzügyi-számviteli rendszer felhasználói szintű ismerete

§         közigazgatási alap- vagy szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz [a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal],

§         végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudás esetén az azt igazoló okiratok másolatai,

§         esetleges referenciák,

§         előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,

§         hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. március 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Padányi Beáta osztályvezető nyújt, a 56/505-940 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JNB/07/01531/2015. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző (főkönyvi könyvelői feladatok ellátása). §         Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JNB/07/01531/2015., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző (főkönyvi könyvelői feladatok ellátása).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

• a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, • a pályázati felhívásban feltüntetett időpontok változtatásának jogát a pályáztató fenntartja, • a pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtható zárt borítékban az alábbiak feltüntetésével: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. "pénzügyi ügyintéző"

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.21.