Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

pénzügyi ügyintéző


  • A hirdetés 662 napja lejárt

Polgármesteri Hivatal Szedres

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal Szedres

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7056 Szedres, Arany János utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi ügyintézői feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok; teljeskörű főkönyvi könyvelés vezetése; kötelezettségvállalások nyilvántartásának vezetése; pénzforgalmi és mérlegjelentések elkészítése; költségvetési rendeletek és módosítások előkészítése; támogatások igénylése; közreműködés a pénzügyi szabályzatok elkészítésében, karbantartásában; bankszámlákkal kapcsolatos teendők, utalások; adóbevallások elkészítése; ingatlan-vagyon kataszteri nyilvántartás vezetése; leltározási-selejtezési feladatok ellátása; civil szervezetek támogatásának elszámolása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) rendelkezései alapján megegyezés szerint. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, Közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Középfokú végzettség, mérlegképes könyvelői szakképesítés

§         Regisztráció könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában, vagy annak vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,

§         Önkormányzatnál, vagy költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Adóügyekben jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Előnyt élvez a helyben letelepedést vállaló pályázó

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű önálló munkavitelre való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, vagy megkezdett képzés igazolása

§         A 45/2012. (III.20.) Korm rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. melléklete szerinti formában meghatározott fényképes önéletrajz

§         Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         Pályázó nyilatkozata, hogy arról, hogy a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 85.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn

§         Pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

§         Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában történő regisztrációt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács János nyújt, a 70/270-4716 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Szedres címére történő megküldésével (7056 Szedres, Arany J. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 365/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Szedres címére történő megküldésével (7056 Szedres, Arany János utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 365/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szedresi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. február 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Hivatalnál 3 fő pénzügyi jellegű munkakör van. A kontírozást, könyvelést, analitikus nyilvántartást a könyvelő, a helyi bérszámfejtést, pénztárosi feladatok ellátását a bérszámfejtő-pénztáros végzi. A pénzügyi ügyintéző feladata az ő munkájuk koordinálása is. A letelepedést vállaló pályázó számára lakhatást biztosítunk. A kinevezés határozatlan időre szól 6 hónap próbaidő kikötésével. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.