Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

pénzügyi ügyintéző


  • A hirdetés 977 napja lejárt

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal
--> Szálkai Kirendeltségére

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7121 Szálka, Petőfi Sándor utca 2.

Ellátandó feladatok:

Szálka Község Önkormányzata vonatkozásában ellátja a pénzügyi és könyvviteli feladatokat. Szálka község területén ellát egyes államigazgatási és önkormányzati igazgatási feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a könyvelési feladatokat. A költségvetési és gazdálkodási számlákkal kapcsolatos bizonylatokat könyvelésre előkészíti, ellenőrzi, kontírozza és könyveli, vezeti a kötelezettségvállalások nyilvántartását. Ellátja a leltározás feladatainak tervezésével, végrehajtásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, valamint a selejtezések végrehajtásának, nyilvántartásának feladatait. Ellátja az önkormányzat és költségvetési szervei adózásával, ÁFA nyilvántartással, befizetéssel és visszaigényléssel kapcsolatos feladatait. Ellátja az önkormányzat hitelügyleteivel kapcsolatos adminisztratív teendőket. Elkészíti a pályázatokkal kapcsolatos elszámolásokat, jelentéseket. Döntésre előkészíti a költségvetési és zárszámadási rendeleteket, valamint a pénzügyi beszámolók tervezetét. A központi költségvetés felé eleget tesz a költségvetéssel és a beszámolókkal kapcsolatos jelentési kötelezettségeknek. Folyamatosan gondoskodik a munkaköri leírásában rögzített feladataival kapcsolatos, valamint a közzétételi szabályzatban számára előírt közérdekű adatoknak az önkormányzat honlapján való közzétételéről. Szálka község vonatkozásában ellátja a további feladatokat: közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatok, szociális igazgatási és gyermekvédelmi feladatok, ügyfélszolgálati feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 40/2012.(X.4.) szekszárdi ör., valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         nyilatkozat összeférhetetlenségről.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Közigazgatási alapvizsga- vagy szakvizsga,

§         Önkormányzatnál, vagy költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), pénzügyi/számviteli szoftver ismeret

§         B kategóriás jogosítvány

§         Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz (A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz fogadható csak el.

§         Az önéletrajz minta megtalálható a www.szekszard.hu Közügyek/állás címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata a fent megjelölt jogszabály alapján kötelező.);

§         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló postai bizonylat);

§         A pályázati feltételként, illetve előnyként feltüntetett iskolai végzettséget, szakképzettséget, egyéb kompetenciát igazoló okiratok fénymásolata;

§         A 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat;

§         A Kttv. 85. § alapján a pályázó nyilatkozata az összeférhetetlenségről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Tímea jegyzői megbízott nyújt, a 74/504-143 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/D.16-7/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla Király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/D.16-7/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

§         Személyesen: dr. Varga Katalin jegyző, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntésre az érvényesen pályázók személyes meghallgatása után, Szálka Község polgármesterének egyetértésével kerül sor. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.szekszard.hu - 2016. március 30.

§         Tolnai Népújság - 2016. március 31.

§         Szekszárdi Vasárnap - 2016. április 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkavégzés helye: Szálka Község Önkormányzata Szálka, Petőfi S. u. 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szekszard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.31.
Iratkozzon fel állásértesítőre