www.topjob.hu

pénzügyi ügyintéző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Polgármesteri Hivatal Szedres

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal Szedres

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7056 Szedres, Arany János utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok; teljeskörű főkönyvi könyvelés vezetése; kötelezettségvállalások nyilvántartásának vezetése; pénzforgalmi és mérlegjelentések elkészítése; költségvetési rendeletek és módosítások előkészítése; támogatások igénylése; közreműködés a pénzügyi szabályzatok elkészítésében, karbantartásában; bankszámlákkal kapcsolatos teendők, utalások; adóbevallások elkészítése; ingatlan-vagyon kataszteri nyilvántartás vezetése; leltározási-selejtezési feladatok ellátása; civil szervezetek támogatásának elszámolása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetési tervezés, beszámolás, adóbevallás, banki utalás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Kiemelt bérezés! Cafetéria juttatás. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,

        Önkormányzatnál, vagy költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Regisztráció könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában, vagy annak vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,

        ASP rendszer ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Internet bank utalási rendszer ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű probléma felismerő és megoldó képesség,

        Jó szintű önálló munkavégzésre alkalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. melléklete szerinti formában meghatározott fényképes önéletrajz

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, vagy megkezdett képzés igazolása

        Pályázó nyilatkozata, hogy arról, hogy a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 85.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács János nyújt, a +36-70/270-4716 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Szedres címére történő megküldésével (7056 Szedres, Arany János utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 695/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Szedres címére történő megküldésével (7056 Szedres, Arany János utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 695/2017., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton Kovács János részére a polgarmester@szedresph.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kovács János, Tolna megye, 7056 Szedres, Arany János utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szedresi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. július 14.

        www.szedres.hu/Hirdetések - 2017. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Hivatalnál 3 fő pénzügyi jellegű munkakör van. A kontírozást, könyvelést, analitikus nyilvántartást a könyvelő, a helyi bérszámfejtést, pénztárosi feladatok ellátását a bérszámfejtő-pénztáros végzi. A pénzügyi ügyintéző feladata az ő munkájuk koordinálása is. A kinevezés határozatlan időre szól 6 hónap próbaidő kikötésével. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szedres.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.22.