www.topjob.hu

pénzügyi ügyintéző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Somogy
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 144 napja lett aktiválva

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
--> Gazdasági Igazgatóság Gondnoksági iroda

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási folyamatainak jogszabály szerinti lebonyolítása; költségvetés tervezés, árajánlatkérés, megrendelés, szerződéskötés, OrganP programban könyvelés, számlák feldolgozása; beszámoló készítés, Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

        Számítástechnikai ismeret (Word és Excel felhasználói szintű ismerete)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a pénzügyi, számviteli, közigazgatási területen szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajzot, részletesen kitérve a képzettségnek megfelelő gyakorlatra

        iskolai végzettséget, illetve az egyéb képzettséget tanúsító okirat(ok) másolatát,

        érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        az előnyként megjelölt feltétel gyakorlati igazolását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gróf Regina nyújt, a 82/501-540 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/124/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 1 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/124/2018., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok értékelését Előkészítő Bizottság végzi, a pályázatokat 5 munkanapon belül bírálja el. A munkáltatói jogkör gyakorlója döntéséről a pályázókat írásban a döntést követően értesíti. Eredményes elbírálás esetén feltétel a kinevezést követően közigazgatási alap- és szakvizsga letétele a Kttv-ben előírt határidőn belül. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kaposvar.hu - 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Somogy
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre