www.topjob.hu

pénzügyi ügyintéző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Heves, Heves
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 182 napja lett aktiválva

Petőfibányai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


--> Pénzügy

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3023 Petőfibánya, Bánya utca 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet I. 16. Pénzügyi igazgatási feladatok A II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés

Ellátandó feladatok:

Folyamatosan végzi az önkormányzati bevételek és kiadások kontírozását, könyvelését. Vezeti az analitikus pénzügyi nyilvántartásokat. Ellátja a számfejtési feladatokat. A könyvvitelben az ún. egyéb gazdasági műveleteknek az eszközökben és forrásokban bekövetkezett hatását - a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból készített összesítő bizonylat (feladás) alapján - rögzíti. Pénztárkezelés. Gondoskodik az ingatlanvagyon-kataszter vezetéséről. Kezeli az ASP könyvelői programot; stb.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Petőfibányai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Emelt szintű szakképesítés, államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,

        Polgármesteri Hivatalnál töltött pénzügyi munkakör - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai

        az állás elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gyirán Viktor nyújt, a 37/387-303 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (3023 Petőfibánya, Bánya utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PB/1367/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (3023 Petőfibánya, Bánya utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PB/1367/2018., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Gyirán Viktor részére a onkormanyzat@petofibanya.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dr. Gyirán Viktor, Heves megye, 3023 Petőfibánya, Bánya utca 3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázati anyagok polgármester és jegyző által történő értékelése, majd a jelentkezők közül kiválasztott pályázók személyes meghallgatása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Petőfibányai Polgármesteri Hivatal - hirdetőtábla - 2018. július 9.

        www.petofibanya.hu - 2018. július 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.petofibanya.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre