www.topjob.hu

pénzügyi ügyintéző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 182 napja lett aktiválva

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7342 Mágocs, Szabadság utca 39.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat gazdálkodási, pénzügyi-számviteli feladatainak teljes körű ellátása. Ezen belül a költségvetés, beszámolók, adatszolgáltatások, jelentések készítése, vagyongazdálkodási feladatok ellátása, előirányzat és azok változásának nyilvántartása-vezetése, támogatások igénylése, elszámolása, gazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi döntések előkészítése, pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III.1.) önkormányzati rendeletének ( illetménykiegészítés: felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében az alapilletmény 30 %-a, középfokú végzettségűek esetében az alapilletmény 20 %-a.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, pénzügyi, gazdasági terület,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, pénzügyi, gazdasági területen szerzett végzettség,

        Önkormányzati pénzügyi- gazdálkodási területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítvány

        Szakmai önéletrajz

        Szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        Esetleges szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata;

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

        Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7342 Mágocs, Szabadság utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mág/2179/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7342 Mágocs, Szabadság utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mág/2179/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton dr. Morvay Klaudia részére a jegyzo@magocs.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: dr. Morvay Klaudia, Baranya megye, 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázókat a jegyző és a polgármester együttesen hallgatják meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2018. július 11.

        www.magocs.hu - 2018. július 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magocs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre