www.topjob.hu

pénzügyi ügyintéző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 179 napja lett aktiválva

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2852 Kecskéd, Vasút utca 105.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19.pont pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzatnál és intézményeinél költségvetés, zárszámadás, éves beszámoló készítése, adatszolgáltatás a MÁK-nak, kontírozás, könyvelés, analitikus nyilvántartás vezetése, pénzügyi jelentés, beszámolók készítése, állami támogatás igénylése, elszámolása, módosítása, közreműködés a pénzügyi tárgyú előterjesztések elkészítésében, vagyonkataszter vezetése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) valamint a köztisztviselők díjazásáról szóló 4/2011./II.23./ ÖR. sz. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, - Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,

        gazdálkodási munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő végzettség,

        államháztartási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - a 45/2012./III.20./ Korm. r. 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§-ában foglaltak szerint - nyilatkozat arról, hogy 6 hónapos próbaidő kikötését a pályázó vállalja

        - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt - nyilatkozat arról, hogy a pályázat kiírója a pályázat elbírálásával kapcsolatban a pályázó személyes adatait kezelheti, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Torma Nikoletta nyújt, a 34/578-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2852 Kecskéd, Vasút utca 105. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/1744/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2852 Kecskéd, Vasút utca 105. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/1744/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Torma Nikoletta részére a jegyzo@kecsked.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Torma Nikoletta, Komárom-Esztergom megye, 2852 Kecskéd, Vasút utca 105. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokról személyes meghallgatást követően a munkáltatói jogkör gyarkolója dönt, fenntartva a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A postai úton pályázók figyelmét felhívjuk, hogy a pályázatnak a benyújtási határidőig be kell érkeznie a hivatalba.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kecsked.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre