www.topjob.hu

Pénzügyi vezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 313 napja lett aktiválva

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és Számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Ellátja az Önkormányzat gazdasági, pénzügyi vezetését. Feladata az önkormányzati és intézményi költségvetések, beszámolók, időszaki költségvetési jelentések elkészítése, főkönyvi könyvelés felügyelete, ellenjegyzési feladatok ellátása, kincstári kapcsolattartás, pályázatok elkészítésében, elszámolásában és minden egyéb önkormányzati gazdálkodási feladatban való közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Gazdálkodási csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Regisztrált Mérlegképes könyvelő,

        Államháztartási gazdálkodás - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - Önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal

        - A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        - Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erekölcsi bizonyítványt kérelmezte)

        - Szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok,

        - A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Államháztartási gazdálkodás - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        ECDL

        Kincstári szoftverek ismerete (KGR, EBR 42, ÖnegM

        Felhasználói szintű ASP rendszerismeret

        B kategóriás jogosítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rónai István aljegyző nyújt, a 06-46/527-205 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1350-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1350-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi vezető.

        Személyesen: dr. Rónai István aljegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról - a polgármester véleményének kikérése után - a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla - 2017. augusztus 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.16.