Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

pszichológus (pedagógus munkakör)


  • A hirdetés 180 napja lejárt

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
I. számú Lakásotthon-hálózat

pszichológus (pedagógus munkakör)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Patkó utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hálózat lakásotthonaiban elhelyezett gyermekek személyiségfejlődésének segítése, magatartás és egyéb pszichés problémák kezelése, krízishelyzetek csökkentése. Aktuális státusz felmérése, pszichológiai jellemzés készítése. A nevelők, gyermekfelügyelők, gyermekvédelmi asszisztensek pszichés támogatása. Kapcsolattartás az oktatási, egészségügyi intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, valamint a "Nemzeti köznevelésről szóló" 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, pszichológus vagy pszichiáter végzettség a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete II. rész II. Szakellátások 2. pontja alapján,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        A pályázóval szemben nem állnak fenn a gyermekek védelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,

        Bűntetlen előélet,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.

        Cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pedagógiai szakpszichológusi szakképzettség,

        Gyermekvédelemben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai életrajz,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

        Motivációs levél,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy bűntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll Kjt. 20.§ (2) bekezdése d) pontja szerinti bűntetőeljárás hatálya alatt, és –ha a (2c) bekezdésében meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni – vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok.),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 139-35/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pszichológus (pedagógus munkakör).         Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 139-35/2017, valamint a munkakör megnevezését: pszichológus (pedagógus munkakör).

        Elektronikus úton Horváth Gyöngyi intézményvezető részére a gyvk@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Horváth Gyöngyi intézményvezető, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakmai bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre - a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül - azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat - pályázati határidőn belül - hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat a szakmai bizottság szükségesnek ítéli. A kinevezésről a bizottság javaslata alapján az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézményi honlap - www.zmgyvk.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zmgyvk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.09.
Iratkozzon fel állásértesítőre