www.topjob.hu

pszichológus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 145 napja lett aktiválva

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Nagybarcai Különleges Gyermekotthon

pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3641 Nagybarca, Külterület 1 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gyermekotthonban elhelyezett gyermekek pszichológiai állapotának felmérése, az elhelyezett gyermekek számára pszichés magatartási zavarok, tanulási nehézségek leküzdése érdekében pszichés támogatás, egyéni segítségnyújtás, tanácsadás, kiscsoportos foglalkozás, krízisintervenció, pszichológiai véleményezés, javaslattétel, további vizsgálatok kezdeményezése, kiscsoportos foglalkozás, krízisintervenció, pszichológiai véleményezés, javaslattétel, további vizsgálatok kezdeményezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Pszichológus,

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány, amelyben az 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésébe foglalt feltételeknek való megfelelést kell igazolni.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Egy eredeti és két másolati példányban szakmai önéletrajz, motivációs levél, a pályázati követelményekben meghatározott feltételeket igazoló erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló feladóvevény, végzettséget igazoló oklevél másolat, személyes adatok kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozat, pályázat anyagába való betekintéshez harmadik személy részére adott hozzájáruló nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Béres Attila nyújt, a 06/20/484-18-81 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3532 Miskolc, Károly utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1547-5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3532 Miskolc, Károly utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1547-5/2018, valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.

        Személyesen: Titkárság: Dobrozsi Mária vagy Márkus-Déri Zita, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3532 Miskolc, Károly utca 12. 1.emelet 109.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatását követően 3 tagú bizottság döntése alapján. A pályázó meghallgatásának időpontjáról elektronikus úton küldünk értesítést a pályázó által megadott e-mail címre. A nyertes pályázó értesítése szintén az elektronikus címen keresztül történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        B.A.Z.Megyei Gyermekvédelmi Központ és TGYSZ székhelye: 3532 Miskolc Károly u. 12. - 2018. július 1.

        B.A.Z.Megyei Gyermekvédelmi Központ és TGYSZ szervezeti egységei. - 2018. július 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghirdetett állás pedagógus munkakörnek minősül, bérezésére a pedagógus bértábla alkalmazandó.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre