www.topjob.hu

Pszichológus


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 185 napja lett aktiválva

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat - Pécs

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat - Pécs
Nevelőszülői hálózat

Pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7626 Pécs, Egyetem utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nevelőszülőnek jelentkezők pszichológiai vizsgálata. A nevelőszülők rendszeres és rendkívüli pszichológiai felülvizsgálata. A nevelőszülői tanácsadók munkájának támogatása. Csoportfoglalkozások tartása nevelőszülőknek és az elhelyezett gyermekeknek. A gyermekek pszichológiai vizsgálata, pszichológiai vélemény és javaslat készítése. A gyermek pszichológiai státuszának felmérése, terápiás kapcsolatba való bevonása. Konzultáció a gyermekek családjával, külső terápiás helyekkel;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Pszichológus, pszichiáter,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kapcsolatteremtési készség, fejlett problémamegoldó képesség, empatikus személyiség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz; motivációs levél; iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sinkó Szilárd nyújt, a 20/9699900 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat - Pécs címére történő megküldésével (7626 Pécs, Egyetem utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2/19/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat - Pécs címére történő megküldésével (7626 Pécs, Egyetem utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2/19/2018, valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.

vagy

        Elektronikus úton Sinkó Szilárd részére a bmgyk@bmgyk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bmgyk.hu - 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmgyk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre