Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

rektor, egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi docens, tudományos tanácsadó, kutatóprofesszor


  • A hirdetés 826 napja lejárt

Emberi Erőforrások Minisztériuma

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Egyetem
-->
rektor (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. július 1-jétől legfeljebb három év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1055 Budapest, Markó utca 29-31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján az intézmény irányításával összefüggő feladatok ellátása, különösen: felelős a felsőoktatási intézmény vezetéséért, képzési és kutatási alaptevékenységének megfelelő működéséért; felelős a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésért; felelős azért, hogy az intézmény képzési programja a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álljon; felelős az intézmény működési engedélyének módosításához, képzések indításához, a doktori iskola nyilvántartásba vételéhez, a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges jogszabályban meghatározott intézkedések kiadmányozásáért; gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 25. § (3) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat; a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében kapcsolatot tart az érdekképviseleti szervezetekkel, a hallgatói és a doktorandusz önkormányzattal; összehangolja az oktatási-kutatási és más szervezeti egységek munkáját; képviseli az intézményt külső fórumokon, nemzetközi kapcsolataiban; együttműködik a felsőoktatási intézmény működtetését végző kancellárral a hatékony szervezeti és működési rend kialakításában és az intézmény gazdaságos működtetésében; a felsőoktatási intézmény első számú vezetőjeként felel az intézmény fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepció kialakításáért, az erre irányuló munka szervezéséért és összefogásáért; koordinálja az intézmény oktatási, kutatási együttműködéseit más felsőoktatási intézményekkel, a felsőoktatás országos szervezeteivel és testületeivel; kezdeményezésére a kancellárnak belső ellenőrzési vizsgálatot kell elrendelnie; az intézmény szervezeti és működési szabályzata által meghatározott további feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Nftv. 36. §-a rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         a fentiekben leírtaktól eltérően mesterfokozat (az Nftv. 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettség) és szakképzettség;

§         határozatlan időre szóló teljes munkaidejű egyetemi tanári, főiskolai tanári, egyetemi docensi, tudományos tanácsadói vagy kutatóprofesszori munkakörben történő alkalmazás szükséges;

§         az Nftv. szerinti tudományos fokozat;

§         felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési ismeretek és gyakorlat;

§         legalább egy "C" típusú középfokú, államilag elismert, - középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex - vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga;

§         büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;

§         az Nftv. alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;

§         a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

§         munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását;

§         tudományos fokozatának, szakmai és egyéb díjainak felsorolását, bemutatását;

§         hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi szakmai életben való részvételét bemutató dokumentumokat;

§         az intézmény vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit;

§         szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatási munkájának, eddigi vezetői tevékenységének, szakmai eredményeinek részletes leírását;

§         minden olyan információt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

§         A pályázathoz mellékelni kell:

§         aláírt, részletes szakmai önéletrajzot;

§         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári, főiskolai tanári, egyetemi docensi, tudományos tanácsadói vagy kutatóprofesszori kinevezést, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát;

§         a fontosabb publikációk, tudományos és művészeti, díjak jegyzékét;

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;

§         nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik;

§         a fentiekben leírtaktól eltérően vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ferkelt Balázs általános rektorhelyettes nyújt, a ferkelt.balazs@bgf.hu e-mail címen és 1/301-3449 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61937-1/2015/INTFO , valamint a munkakör megnevezését: rektor, egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi docens, tudományos tanácsadó, kutatóprofesszor. §         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61937-1/2015/INTFO, valamint a munkakör megnevezését: rektor, egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi docens, tudományos tanácsadó, kutatóprofesszor.

vagy

§         Személyesen: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság, Pest megye, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Nftv. 12. § (3) bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint, valamint a 37. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a rektori megbízásra benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt pályázatot a szenátus véleményezi és valamennyi tagja többségének szavazatával dönt a rektorjelölt személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         2016 január

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban postai úton vagy személyesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) kell benyújtani zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Budapesti Gazdasági Egyetem rektori magasabb vezető megbízatására.” A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.13.
Egyéb hasonló állások Önnek
PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS BESZERZÉSI TERÜLETRE (BUDAPEST)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

MÁV-csoport PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS BESZERZÉSI TER...
Budapest, Budapest, Pest


Közbeszerzési referens

Arosa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Az AROSA Kft. felvételt hirdet az alábbi pozíci...
Budapest, Budapest, Pest, Miskolc, Borsod-Ab...


Közterület-felügyelő

Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet

Belváros- Lipótváros Közterület- Felügyelet ú...
Budapest, Budapest, Pest