Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

rendszergazda (ügyvivő-szakértő)


  • A hirdetés 1354 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatal

rendszergazda (ügyvivő-szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő rendszergazda feladata lesz a BTK központi kari szervereinek telepítése, beállítása, karbantartása, felhasználók kezelése; számítógépek szoftveres karbantartása, telepítése, frissítése, eszközbeállítása; a PC Labor gépeinek szoftverkörnyezetének a kialakítása, csoportházirendek beállítása és folyamatos karbantartása; a PC Labor számítógépes állományának ellenőrzése, felügyelete (hardver, szoftver), szoftvertelepítés, eszközbeállítás; hálózati hozzáférések (fájlmegosztás, hálózati nyomtatás) beállítása; ETR kliens telepítése / újratelepítése; tanácsadás eszközbeszerzéseknél, valamint kapcsolattartás az Egyetemi Számítóközponttal és a BTK egységeivel. A rendszergazda foglalkoztatására ügyvivő-szakérő munkakörben kerül sor.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, A munkakör betöltésének feltételei: főiskolai szintű informatikus mérnök oklevél, több éves rendszergazdai tapasztalat. Az elbírálásnál előnyt jelent: • alkalmazás támogatási területen szerzett legalább 3 éves tapasztalat • felhasználó támogatási területen szerzett legalább 5 éves tapasztalat • Windows, Linux platformok üzemeltetési szintű ismerete (telepítés, konfigurálás, karbantartás stb.) • Group Policy beállítással, karbantartással kapcsolatos gyakorlati tapasztalat • Microsoft irodai programok támogatási szintű ismerete, • egyidejű, minimum 500db PC üzemeltetési gyakorlat, • központi alkalmazás menedzsment, patch menedzsment, printer menedzsment, user menedzsment gyakorlati megvalósításban szerzett tapasztalat • oktatóterem/PC labor üzemeltetési gyakorlat, • LAN/WAN hálózati ismeretek mélyebb szintű ismerete, • szerver virtualizációs területen szerzett gyakorlat • Exchange kiszolgáló üzemeltetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalat • WiFi hálózatok üzemeltetésben szerzett gyakorlati tapasztalat, • CMS/LMS rendszer üzemeltetésében szerzett tapasztalat.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázathoz mellékelni kell: • pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra és elvárásokra,

§         • dékáni hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (Dékáni Hivatalból kérhető, illetve letölthető az SZTE honlapjáról a Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság oldaláról: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok),

§         • részletes szakmai önéletrajzot,

§         • végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok és idegennyelvtudást igazoló okirat másolatát (ha a pályázó rendelkezik vele),

§         • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

§         • minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatala nyújt, a 62/544-039 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6722 Szeged, Egyetem utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-171/2014. , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda (ügyvivő-szakértő). §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-171/2014., valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda (ügyvivő-szakértő).

§         Személyesen: Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalába , Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - Egyetemi Faliújság - 2014. december 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.) és a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendeletben rögzített, az ügyvivő-szakértő alkalmazására vonatkozó feltételeknek. A pályázatot a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalába (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) kell benyújtani a pályázati felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) közszolgálati állásportálján (https://kozigallas.gov.hu) történt megjelenését követően, 2015. január 9-ig személyesen vagy postai úton, azzal a megkötéssel, hogy személyes benyújtásra 2014. december 22-ig, illetve 2015. január 5-9 között van lehetőség, ettől eltérő időpontokban a pályázat kizárólag postai úton nyújtható be. A pályázatot 1 nyomtatott eredeti, és CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített, 1 digitális másolati példányban kell benyújtani. (Technikai paraméterek: PDF formátumú fájlok, melyek összességében nem lehetnek nagyobb 15 MB-nál; a file elnevezése nem tartalmazhat az angol ABC 26 karakterén, számok, aláhúzás és ponton kívül más jelet.)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged-hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.10.
Iratkozzon fel állásértesítőre