www.topjob.hu

rendszergazda


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Szekszárdi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és AMI

rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7140 Bátaszék, Budai Nagy Antal utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményi rendszergazdai feladatok ellátása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok szerint. Informatikai eszközök kezelése, karbantartása, alkalmazások telepítése, hálózatbiztonsági feladatok ellátása, az iskola teljes számítógépes rendszerének üzemeltetése, karbantartása, a hangosítási feladatok ellátása, segítségnyújtás szoftvereszközök használatával kapcsolatban. Statisztikai adatok nyújtása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, informatikus vagy rendszergazdai szakképesítés,

        Professzionális szintű Rendszergazdai ismeretek,

        Cselekvőképesség.

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        Magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).

        Motivációs levél.

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros István intézményvezető nyújt, a 74/591-405 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/163-52/2017 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. IV. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/163-52/2017, valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.

        Elektronikus úton Mészáros István intézményvezető részére a igazgato@altisk-bszek.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.altisk-bszek.sulinet.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.08.