Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Humán Szolgáltató Központ gazdasági vezet


  • A hirdetés 1147 napja lejárt

Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
-->
gazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5720 Sarkad, Árpád fejedelem tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény gazdasági vezetője irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdasági szervezetét, gazdasági intézkedéseket hoz, ellátja a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos, valamint a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. Felelős a költségvetési szerv költtségvetésének megtervezéséért, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói, vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői-, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

§         büntetlen előélet

§         a munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz

§         végzettséget igazoló okiratok másolatai, szakmai gyakorlatról igazolás

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt

§         nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja gazdasági vezetőként történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pintér Magdolna munkaszervezet-vezető nyújt, a 06-66-585-710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (5720 Sarkad, Kossuth utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 06-16/27/2015 , valamint a beosztás megnevezését: Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Humán Szolgáltató Központ gazdasági vezet. §         Postai úton, a pályázatnak a Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (5720 Sarkad, Kossuth utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 06-16/27/2015, valamint a munkakör megnevezését: Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Humán Szolgáltató Központ gazdasági vezet.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke által létrehozott, legalább három tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Sarkad és körny. TKT Elnöke a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, a vezetői megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánít

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.bekesbihar.hu - 2015. május 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre