Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

SKK Dékáni Hivatal hivatalvezető


  • A hirdetés 973 napja lejárt

Nyugat-magyarországi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Nyugat-magyarországi Egyetem
--> Simonyi Károly Kar Dékáni Hivatalába

hivatalvezetői

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. július 1-től 2019. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kar ügyrendjében írtak alapján a dékán és helyettesei, valamint a Kari Tanács és bizottságai döntési, javaslattételi és véleményezési jogkörébe tartozó ügyek előkészítésének ellátása, a döntések végrehajtásával összefüggő szervezési, igazgatási munka irányítása, - a Kar irányításával kapcsolatos ügyviteli tevékenység ellátása, a döntésekhez szükséges információk biztosítása, a Karra vonatkozó jogszabályok alkalmazásában, a kari belső utasítások előkészítésében és gondozásában való közreműködés összehangolása, - a dékán segítése a munkáltatói jogok gyakorlásában, valamint a személyzeti munka ellá-tásában, - kari események, ünnepségek szervezése, - a Kar egyetemi polgárait érintő szociálpolitikai feladatok ellátása, - a gazdasági ügyek, beszerzések és pénzügyi feladatok operatív lebonyolításának irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         cselekvőképesség,

§         büntetlen előélet,

§         egy világnyelvből államilag elismert középfokú C-típusú nyelvvizsga,

§         a pályázó legyen alkalmas a Dékáni Hivatal szervezeti egység keretébe tartozó mun-kavállalók munkájának szakmai irányítására és ellenőrzésére.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         felsőoktatásban szerzett tapasztalat,

§         vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

§         személyi adatait, lakcímét,

§         jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,

§         tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,

§         a Dékáni Hivatal szakmai irányításával kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

§         A pályázathoz mellékelni kell:

§         szakmai önéletrajzot,

§         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

§         az intézménytől beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

§         a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

§         A pályázatot írásban, két példányban kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az SKK dékánja nyújt, a 99 518 319 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 NYME Scarbantia Egyetemi Központ Igazgató Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SKK-1 , valamint a beosztás megnevezését: SKK Dékáni Hivatal hivatalvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SKK-1, valamint a munkakör megnevezését: SKK Dékáni Hivatal hivatalvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nyme.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.31.
Iratkozzon fel állásértesítőre