www.topjob.hu

spanyol-angol/spanyol-német nyelv szakos tanár


  • GovHU
  • Békés, Békés
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Békéscsabai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

spanyol-angol/spanyol-német nyelv szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5900 Orosháza, Táncsics utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szaktantárgyak magas színvonalú oktatása, emelt szintű érettségire való felkészítés az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium intézményben. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, /főiskolai szintű spanyol-angol vagy spanyol-német nyelv szakos tanár,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        -referenciák, tehetséggondozó tevékenységben végzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajz

        - végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata

        -90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Orosházi Kirendeltség 5900 Orosháza, Táncsics utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 415-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: spanyol-angol/spanyol-német nyelv szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 415-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: spanyol-angol/spanyol-német nyelv szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre