www.topjob.hu

Statisztikus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 307 napja lett aktiválva

Központi Statisztikai Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Központi Statisztikai Hivatal
--> Lakossági adatfelvételek főosztály, Adatgyűjtés-szervező és koordináló osztálya

Statisztikus

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

114. Statisztikai koordinátori feladatkör, 115. Statisztikai szakügyintézői, adatgyűjtő, adatátvevő, adatfelvételező feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az önkéntes lakossági adatgyűjtések összeírását végző kérdezők munkájának koordinálása. Az összeíró-hálózat szervezésének, képzésének, ellenőrzésének ellátása. A kérdezők részére szükséges adatgyűjtési dokumentumok, eszközök kiosztása/visszavétele. A kérdezők munkájának monitorozása, értékelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

statisztikusi feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, és/vagy egyetemi szintű közgazdasági vagy szociológiai szakképzettség, illetve felsőfokú iskolai végzettség a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Saját gépjármű használat, B kategóriás jogosítvány.

        Lakossági adatfelvétel lebonyolításában, szervezésében szerzett tapasztalat;

Elvárt kompetenciák:

        Szervezőkészség,

        Probléma megoldó képesség,

        Jó kapcsolatteremtő, kommunikációs és koordinációs képesség,

        Motiváció, nyitottság, képesség a csapatmunkára,

        Önálló munkavégzés, szakmai fejlődési igény,

        Határozottság, logikus gondolkodásmód, minőségszemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arról, hogy a felvételi eljárásban résztvevők a pályázó anyagait megismerhetik.

        Közszolgálati önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti),

        Motivációs levél,

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39-42. § szerint igazolja, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt. (a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap c. formanyomtatvány 4. pontjánál a 4.2 és a 4.3 pontok megjelölése is szükséges!),

        Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papdi József Ákos nyújt, a 06-52-529-866 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Központi Statisztikai Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSH 922 , valamint a munkakör megnevezését: Statisztikus.         Postai úton, a pályázatnak a Központi Statisztikai Hivatal címére történő megküldésével (1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSH 922, valamint a munkakör megnevezését: Statisztikus.

        Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a „KSH 922” azonosító számot, Hársfai Anita részére az allashely@ksh.hu e-mail oldalon keresztül oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a munkáltató figyelmét felkeltette, szóbeli meghallgatásra kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        KSH honlap - www.ksh.hu - 2017. augusztus 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Nap, mint nap több millió ember érdeklődik Magyarországon és a világon a KSH magas szakmai színvonalú adatai, elemzései iránt. A KSH a magyar hivatalos statisztikai szolgálat zászlóshajója, meghatározó szerepét a statisztika területén szerzett 150 éves tapasztalat, a kiválóan szervezett integrált informatikai rendszerek, a leghaladóbb adatgyűjtési és statisztika módszerek alkalmazása biztosítja. Tevékenysége átfogja a gazdaság és a társadalom minden szegmensét, a statisztikai adatok begyűjtésétől és minőségellenőrzésétől a tájékoztatási adatbázisok, adatsorok előállításán, közzétételén keresztül, az új fejlesztésű adatgyűjtő és feldolgozó informatikai rendszerekig. Az önálló szakmai felelősséggel rendelkező és új fejlesztési kihívásokat megvalósító, kiemelkedő nemzetközi aktivitású szervezet a statisztika egyik elismert európai intézménye is. A statisztikai munkafolyamat, az adat-előállítás kiválóságra törekvő, folyamatos és magas színvonalú minőségbiztosításra alapozódik. Működése során nemcsak a környezet megóvására törekszik, de adatfelhasználóinak is egyre több környezetbarát szolgáltatást kínál, munkatársai számára pedig a kormánytisztviselői státuszhoz kapcsolódóan számos juttatást és jóléti szolgáltatást biztosít, melyeknek köszönhetően 2015-ben elnyerte a „Családbarát munkahely” díjat. Szervezetünkről, könyvtárunkról, munkahelyünkről bővebben a www.ksh.hu honlapon tájékozódhat.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.16.