Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

stratégiai és gazdasági dékánhelyettes


  • A hirdetés 554 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bölcsészettudományi Kar
-->
stratégiai és gazdasági dékánhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.07.07-2020.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az stratégiai és gazdasági dékánhelyettesek feladatait a BTK Működési Rendjének 14.§ (4), pontja tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        dékánhelyettesi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki egyetemi tanár, habilitált egyetemi docens, valamint aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll és aki felsőoktatási vezetői tapasztalattal és a megpályázott területre vonatkozó vezetői elképzelésekkel rendelkezik

        egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        képesség idegen nyelvű előadás tartására

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdése alapján a vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációs oklevelet (ha rendelkezik vele), idegennyelvtudást igazoló okiratok másolatait

        a megpályázott vezetői feladat ellátására, irányítására vonatkozó konkrét programját, terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit

        a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        minden olyan iratot, melyeket a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        a pályázatokat a kar dékánjának címezve 2 példányban kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400 . BTK Dékáni Hivatala Dr. Papp Klára dékánnak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/6002-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: stratégiai és gazdasági dékánhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/6002-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: stratégiai és gazdasági dékánhelyettes.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2017. május 4.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2017. május 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.05.05.
Iratkozzon fel állásértesítőre