www.topjob.hu

szakács


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Békés, Békés
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 315 napja lett aktiválva

Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szakács

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, szakács ,

        bűntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló bizonyítvány másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Holecska Erzsébet nyújt, a 66-322-949 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2, valamint a munkakör megnevezését: szakács.

vagy

        Elektronikus úton Bíró Csaba részére a biro.csaba@alfold.net E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: , Békés megye, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.09.