Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

szakgyógyszerész


  • A hirdetés 916 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
-->
intézetvezető főgyógyszerész

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év időtartamra , de legfeljebb a 65. életév-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Szikra utca 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Képzettségének, végzettségének megfelelően kinevezett munkakör szerint. • Az intézetvezető főgyógyszerész vezeti a Klinikai Központ Gyógyszertárát. Tervezi, szervezi és irányítja a Klinikai Központ hatékony, biztonságos és gazdaságos gyógyszerellátását. • Koordinálja a Klinikai Központ Gyógyszertár közalkalmazottai közötti munkamegosztást és együttműködést, gyakorolja a közvetlen munkahelyi vezetői jogokat, • Végrehajtja és végrehajtatja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabályok, a felettes szervek, az egyetemi és Klinikai Központ szabályozók, valamint a Szegedi Tudományegyetem és a Klinikai Központ illetékes vezetői és testületei a Klinikai Központ Gyógyszertár részére előírnak, • Feladatai a Klinikai Központ Gyógyszertár tevékenységének megszervezése, a munkafeltételek és az eredményes munkavégzéshez szükséges tájékoztatás, a Klinikai Központ Gyógyszertár hatáskörébe tartozó feladatok ellátása jogszerűsége, megfelelő szakmai színvonala biztosítása, az előírt határidők betartása, a rá bízott valamennyi tevékenység ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) SZTE Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Gyógyszerész egyetemi végzettség,

§         Kórházi vagy klinikai gyógyszerészet szakgyógyszerész szakképesítés,

§         Gyógyszertechnológia szakgyógyszerész szakképesítés,

§         Fekvő- és járóbetegellátást nyújtó intézményben szerzett legalább 10 éves gyógyszerellátási szakmai tapasztalat,

§         Legalább 10 év vezetésben szerzett tapasztalat,

§         Szegedi Tudományegyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszony, ennek hiányában a vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezés,

§         Széleskörű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,

§         Magyar állampolgárság,

§         Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Angol nyelv ismerete,

§         Felsőoktatási környezetben szerzett munkatapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

§         Vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte,

§         Kiváló kommunikációs képesség,

§         Terhelhetőség, együttműködési készség,

§         Stratégiai és rendszerszemlélet az egészségügyi ellátás szervezésében,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai adatlap,

§         Motivációs levél,

§         Pályázó személyi adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

§         Pályázó vezetői koncepciójáról, terveiről szóló összefoglalója,

§         Végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolatai,

§         Szakmai, illetve vezetői gyakorlatot igazoló okmányok (munkáltatói igazolások),

§         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

§         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,

§         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

§         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

§         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a digitális másolat minden tekintetben megegyezik a papír alapon benyújtott eredeti példánnyal.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6725 Szeged, Tisza Lajos körút 107. 104-106. szoba Humánpolitikai Csoport. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/34/a-498/2016.K.K. , valamint a beosztás megnevezését: szakgyógyszerész. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6725 Szeged, Tisza Lajos körút 107. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/34/a-498/2016.K.K., valamint a munkakör megnevezését: szakgyógyszerész.

vagy

§         Személyesen: SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Humánpolitikai Csoport, Csongrád megye, 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 107. 104-106. szoba. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Egészségügyi Közlöny soron következő száma

§         SZTE honlapja - 2016. május 12.

§         SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapja - 2016. május 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézetvezető főgyógyszerész beosztás betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. A pályázatokat személyesen vagy postai úton kell benyújtani az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Humánpolitikai Csoport (Szeged, Tisza L. krt. 107. 104-106. szoba) részére 1 eredeti és 5 másolati példányban, valamint CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón, PDF kiterjesztésű fájlban készült, 1 digitális másolati példányban.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.05.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre