www.topjob.hu

szakmai informatika tanár


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 183 napja lett aktiválva

Pécsi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Szakképzési Centrum
Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

szakmai informatika tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 18 órás

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7300 Komló, Alkotmány u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakjának megfelelő tanórák, főként hálózati operációs rendszerek (LINUX, WINDOWS, Integrált rendszerek), Hálózatok II. (Kapcsolás, forgalomirányítás tervezés) elméleti és gyakorlati ismereteinek tanítása, szakkörök megtartása, érettségi vizsgára, szakmai vizsgára, versenyekre való felkészítés. Egyéb, a pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mérnöktanár (informatikus),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        önéletrajz

        arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        motivációs levél

        végzettséget igazoló iratok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jankóné Borostyán Gabriella tagintézmény-vezető helyettes nyújt, a 0620/590-1742 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7300 Komló, Vájáriskola u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC-M/852-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szakmai informatika tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, Batthyány utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC-M/852-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: szakmai informatika tanár.

        Elektronikus úton Kovács Károly Balázs tagintézmény-vezető részére a kovacs.karoly.balazs@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre