Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

szakmai intézményvezető-helyettes


  • A hirdetés 748 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszavasvári Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszavasvári Általános Iskola
--> 154008

szakmai intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.02.20-2021.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben az intézményvezető-helyettesi feladatok ellátása, az intézményvezető munkájának segítése az intézmény szakszerű és törvényes működése érdekében, valamint tanórai és egyéb foglalkozások ellátása. Feladata mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,

§         magyar állampolgárság,

§         cselekvőképesség,

§         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt,

§         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető,

§         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes szakmai önéletrajz,

§         megfelelő végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

§         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, valamint olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, valamint a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 3. személlyel közléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. február 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halász László intézményvezető nyújt, a 06-30/485-4547 vagy 06-42/275-118 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszavasvári Tankerülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/154/692-1/2015 , valamint a beosztás megnevezését: szakmai intézményvezető-helyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszavasvári Tankerülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/154/692-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: szakmai intézményvezető-helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt. A tankerületi igazgató indoklás nélkül a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Tiszavasvári Általános Iskola honlapja - 2015. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, 4 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Tiszavasvári Tankerület címére. A borítékra írják rá „Pályázat – Tiszavasvári Általános Iskola szakmai intézményvezető-helyettesi beosztásra”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.