www.topjob.hu

Szakmai tanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 324 napja lett aktiválva

Szekszárdi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

SZSZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Szakmai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai gyakorlati és elméleti tárgyak oktatása kereskedelmi szakmacsoportban lévő tanulóknak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Szakiránynak megfelelő végzetséggel rendelkező tanár,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Kereskedő mester, kereskedő boltvezető, eladó szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Sikeres pályázat esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, fényképes önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vida Lajos igazgató úr nyújt, a +36-74/570-858 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Szakmai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61/2017, valamint a munkakör megnevezését: Szakmai tanár.

        Elektronikus úton Vida Lajos igazgató úr részére a allashirdetes@szekszardiszc.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A tárgyban kérjük feltüntetni: kereskedelmi szaktanár Tamási.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.30.