www.topjob.hu

szakorvos, főorvos


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Heves, Heves
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 182 napja lett aktiválva

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
--> Kardiológiai osztály

Kardiológiai osztály osztályvezető főorvos beosztás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Markhot út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-A jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés a Kardiológiai Osztályon, a szakmai előírásoknak megfelelően. -Az osztály szakmai vezetése -A vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása – az osztályt érintő szakmai protokollok kidolgozása, a változások nyomon kövezése, a graduális és posztgraduális képzésben aktív részvétel - a jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetése. -Területi ellátási kötelezettségének megfelelő működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Orvostudományi Egyetem, általános orvosi diploma, kardiológiai szakvizsga,

        legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        egészségügyi alkalmasság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        vezetői tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        további szakvizsga

        tudományos fokozat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz

        az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata

        érvényes működési nyilvántartási igazolás

        MOK tagsági igazolás

        alkalmazás esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a vezetésre vonatkozó szakmai koncepció

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/07 , valamint a munkakör megnevezését: szakorvos, főorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (3300 Eger, Széchenyi utca 27-29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/07, valamint a munkakör megnevezését: szakorvos, főorvos.

        Elektronikus úton Dr. Vácity József/ főigazgató részére a titkar@mfkh.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://www.mfkh.hu - 2018. július 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre