Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

személyi asszisztens


  • A hirdetés 1234 napja lejárt

Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal

személyi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Fő utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 22. Titkársági, testületi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kezeli a titkárságra bejövő telefonokat, faxokat, e-maileket. Szervezi és előkészíti a polgármester és a jegyző hivatalos leveleit. Szervezi a polgármester programjait, koordinálja a hivatalos elfoglaltságait, időbeosztását.Közreműködik a képviselő testület és a bizottság üléseinek előterjesztéseinek előkészítésében. Adatot szolgáltat a társhatóságok és a kormányhivatal részére. Közreműködik a határozatok végrehajtásában. Nyilvántartások vezetése. Részt vesz a képviselő testület, bizottságok ülésein. Protokoll feladatokat lát el.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés, közgazdasági szakközépiskolai általános ügyintéző titkár(menedzserasszisztens) szakképesítés,,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, Igazgatásszervező, jogász szakkképzettség, főiskolai szintű igazságügyi ügyintéző szakképzettség közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         közigazgatásben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Idegen nyelv ismerete

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű szóbeli és irásbeli kommunkiáció,,

§         Kiváló szintű precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

§         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez

§         a 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.sz. mellékletében meghatározott formátumban benyújtott önéletrajz

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkeresését igazoló szelvény

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujvári Imre nyújt, a 59/510-515 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14013/2014 , valamint a munkakör megnevezését: személyi asszisztens. §         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14013/2014, valamint a munkakör megnevezését: személyi asszisztens.

§         Személyesen: Hegedűs Andrea, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Fő utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal helyettes jegyzője bírálja el. A nyertes pályázó kinevezése Tiszafüred Város Önkormányzat polgármesterével egyetértésben történik. A munkáltatói jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és ismételten gondoskodjon annak kiírásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.tiszafüred.hu - 2014. december 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszafured.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.24.