www.topjob.hu

Személyügyi Referens


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 144 napja lett aktiválva

Tatabányai Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai Tankerületi Központ
--> Köznevelési, Humánpolitikai és Pályázati Főosztály

Személyügyi Referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Győri út 29.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 3. számú melléklet 23. pontjának megfelelő feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 A hozzá tartozó köznevelési intézmények személyi anyagának kezelése,  Adózással kapcsolatos feladatok ellátása (nyilatkoztatok begyűjtése, MÁK-kal való szoros együttműködés, igazolások kiadása, stb.)  Közalkalmazotti jogviszonnyal és munkaviszonnyal kapcsolatos döntések előkészítése,  Szabadságok nyilvántartása (intézményvezetők és tankerületi alkalmazottak és közalkalmazottak),  Kitüntetések, elismerések, jutalmak felterjesztésével kapcsolatos feladatok ellátása,  A KIRA-ban adatrögzítés és számfejtésre átadások elvégzése,  E-adaton HR információk követése,  Fenntartói ellenőrzések előkészítése, lefolytatása,  Az ágazati statisztikák, illetve a jogszabályokban, belső szabályzatokban, elnöki utasításban meghatározott adatszolgáltatások, jelentések elkészítése, azok fenntartói teljesítése,  A tankerület ügyiratkezelő rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása,  Óraadói, tankönyvfelelősi, érettségi vizsgáztatás és egyéb megbízási szerződések elkészítése, megbízási díjak számfejtése, utalásra előkészítése,  Áthelyezési megállapodások készítése,  Állománytáblák kezelése intézményenként,  Személyügyes kollégák helyettesítése távollét esetén.  Nyugdíjba vonulni készülők előzetes tájékoztatása felmentési időről, szabadságokról  Gyed/gyes után visszatérni szándékozó szabadságának kiszámolása, segítségnyújtás a visszatérés ütemezésében  Amennyiben az intézményeiben van csökkent munkaképességű munkavállaló arról havi adatszolgáltatás készítése, dokumentumok kezelése  Intézményi álláspályázatok koordinálása, lebonyolítása.  Folyamatos kapcsolattartás és segítő együttműködés az intézményekkel  Munkáltatói igazolások kiállítása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Személyügy/humán erőforrás szak előnyt jelent,

        Önálló munkavégzési képesség, Minőségi és hatékony munkavégzés, Megbízhatóság, Precizitás, pontosság, Rendszerszemlélet, Logikus gondolkodás, Jó kommunikációs és együttműködési képesség, Konfliktuskezelés, Határozottság, Elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint, • Motivációs levél, • Legmagasabb iskolai végzettséget, valamint közbeszerzési szakképzettséget igazoló okiratok másolata, • Nyilatkozat büntetlen előéletről, • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, • Az e-mail tárgyában kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját vagy nevét

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Dorina nyújt, a 34/795-225 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/01/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Személyügyi Referens.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/01/2018, valamint a munkakör megnevezését: Személyügyi Referens.

        Elektronikus úton Huszár Dorina részére a dorina.huszar@kk.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Huszár Dorina, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Győri út 29. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot követő 15 napon belül értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A kiírt munkakörre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre