Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Szociális alap- és szakellátás/családsegítés/gyermekjólét területén felsőfokú végzettséghez kötött m


  • A hirdetés 834 napja lejárt

Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátásának, az intézmény rendeltetésszerű működésének, szakmai tevékenysége feltételeinek biztosítása. Felelősség az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, szabályszerű vagyonkezeléséért és gazdálkodásáért. Döntés az Intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály az intézményvezető hatáskörébe utal. Végrehajtja a fenntartó utasításait és beszámol a tevékenységéről. A hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         Gyermekvédelem / szociális ellátás / eü. ellátás / közoktatás területén szerzett gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Főiskolai vagy egyetemi végzettség, figyelemmel az intézmény alaptevékenységének megfelelő, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I.1. pontjában meghatározott képesítési előírásokra, vagy a 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 5. pontjában meghatározott képesítési előírásokra, figyelemmel az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6.§ (13) bekezdésében foglaltakra.

§         Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

§         A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

§         Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Szociális intézményben szerzett vezetői gyakorlat. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz

§         Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

§         Vezetői program

§         3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó nem áll a gyermekvédelmi, szociális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

§         Felsőfokú iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai

§         Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

§         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn vele szemben

§         A pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

§         A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárásban részt vevők számára a teljes pályázati anyagba való betekintéséhez

§         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         A pályázó nyilatkozata 3 hónap próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jákliné Komor Szilvia nyújt, a 26/330-233/129.m. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 04-4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális alap- és szakellátás/családsegítés/gyermekjólét területén felsőfokú végzettséghez kötött m. §         Postai úton, a pályázatnak a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 04-4/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szociális alap- és szakellátás/családsegítés/gyermekjólét területén felsőfokú végzettséghez kötött m.

§         Személyesen: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal, Jákliné Komor Szilvia, Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Pilisvörösvár Város Önkormányzatának honlapja www.pilisvorosvar.hu

§         A társult települések székhelyén a helyben szokásos módon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 2 példányban kérjük benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.10.
Egyéb hasonló állások Önnek
IRODAI ASSZISZTENS

Work4you

Kül- és belkereskedelmi cég megbízásából keresü...
Budapest, Budapest, Pest


Senior Information Management Associate (Fleet Management)

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Senior Information Management Associate (Fleet ...
Budapest, Budapest, Pest


PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS BESZERZÉSI TERÜLETRE (BUDAPEST)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

MÁV-csoport PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS BESZERZÉSI TER...
Budapest, Budapest, Pest