www.topjob.hu

szociális asszisztens


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Bonyhádi Gondozási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bonyhádi Gondozási Központ

szociális asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7150 Bonyhád, Perczel utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szociális ügyintézői tevékenységbe tartozó adminisztratív feladatok ellátása (postázás, iktatás). Szociális és gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó nyilvántartási feladatok ( SzocioNet, KENYSZI ), adatlapok kezelése, iratok előkészítése, igénybevétel követése. A Bonyhádi Gondozási Központ telephelyeinek feladataihoz (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás körébe tartozó feladatokhoz) kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése is hozzátartozik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 1/2000. SzCsM és a 15/1998. NM rendeletekben meghatározottak szerint,

        felhasználói szintű MS Office(irodai alkalmazások)

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben (szociális asszistens, családsegítő) - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Terhelhetőség, megbízhatóság, pontosság, precizitás, önállóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Solymosi Anita nyújt, a 70/337-49-03 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bonyhádi Gondozási Központ címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Perczel M. u. 27. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/4928-2/2015 , valamint a munkakör megnevezését: szociális asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Bonyhádi Gondozási Központ címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Perczel utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/4928-2/2015, valamint a munkakör megnevezését: szociális asszisztens.

        Elektronikus úton Solymosi Anita részére a soani1976@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre