Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Szociális gondozó


  • A hirdetés 931 napja lejárt

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja- Nagyiváni Szakmai Egysége

Szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5363 Nagyiván, Fő út 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idősek neppeli ellátás keretében feladata szabadidő programok szervezése, az egészségügyi alapellátás megszervezése, hivatalos ügyek intézésének segítése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3.számú melléklete,

§         magyar állampolgárság

§         cselekvőképesség

§         büntetlen előélet

§         egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez és a pályázati eljárás lefolytatásában részt vevők általi megtekintéséhez, megismeréséhez hozzájárul

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

§         nyilatkozat, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatottként, valamint közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § 1.) pontja) az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított egy évig nem köt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Adrienn nyújt, a 59/510-513 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó. §         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132/2015, valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó.

§         Személyesen: Papp Adrienn, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Fő utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.tiszafured.hu, www.nagyivan.hu - 2015. december 15.

§         www.tiszaigar.hu, www.tiszors.hu, www.tiszaderzs.hu - 2015. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.évi XXXIII. törvény alapján: 21/A. § * (1) A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor - a (4)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - három hónap próbaidő megállapítása kötelező. (2) A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónapot meghaladó próbaidő köthető ki, melynek tartama legfeljebb négy hónapig terjedhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.18.
Iratkozzon fel állásértesítőre