www.topjob.hu

szociális munkatárs


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 145 napja lett aktiválva

Kőszegi Szociális Gondozási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kőszegi Szociális Gondozási Központ
--> Hajléktalanok átmeneti szállása, nappali melegedője

hajléktalan ellátás vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9730 Kőszeg, Sáncárok utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Folyamatos munkarendben (éjszaka is) ügyeleti tevékenységek végzése. A hajléktalan emberek szükségleteinek megfelelő szociális és mentális segítségnyújtás, szociális ügyintézés, tájékoztatás, az intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybevételének segítése. Aktív részvétel az intézmény által szervezett rendezvények, foglalkozások lebonyolításában. Dokumentáció vezetése papír alapon és elektronikus formában, részvétel a szakmai megbeszéléseken, teameken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális munkás,

        Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat hajléktalan ellátás területén - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű • Jó szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség • Jó szintű konfliktuskeze,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        sok: • Részletes szakmai önéletrajz • Motivációs levél • Végzettséget igazoló okirat másolata • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, jogszabálynak megfelelő erkölcsi bizonyítványt bemutat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Raposa Helga Erzsébet nyújt, a 94/561-510 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kőszegi Szociális Gondozási Központ címére történő megküldésével (9730 Kőszeg, Dózsa Gy. 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 874/II/14/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Kőszegi Szociális Gondozási Központ címére történő megküldésével (9730 Kőszeg, Dózsa György utcaa 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 874/II/14/2018, valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.

        Elektronikus úton Raposa Helga Erzsébet részére a szocgond.koszeg@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat 3 tagú bizottság hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre