www.topjob.hu

szociális munkatárs


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 147 napja lett aktiválva

Vas Megyei Szakosított Otthon - Ivánc

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vas Megyei Szakosított Otthon - Ivánc

szociális munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9931 Ivánc, Kossuth Lajos út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben élő ellátottak ügyvitelének segítése, mentális gondozása, szocioterápiás foglalkozások vezetése, szabadidő szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, 1/2000 (I.7.) SzCSM. rendelet 3. sz. melléklete szerint,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Annamária nyújt, a 06-94/542-037 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Szakosított Otthon - Ivánc címére történő megküldésével (9931 Ivánc, Kossuth Lajos út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 160-6/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Szakosított Otthon - Ivánc címére történő megküldésével (9931 Ivánc, Kossuth utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 160-6/2018, valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.

        Elektronikus úton Varga Annamária részére a varga.annamaria@vmszo.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Varga Annamária, Vas megye, 9931 Ivánc, Kossuth Lajos út 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az intézmény székhelyén - 2018. július 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre