www.topjob.hu

szociális munkatárs


  • GovHU
  • Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 181 napja lett aktiválva

Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény
Idősek Otthona

szociális munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Teleki utca 19/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályt követő módon gondoskodik az intézményi dokumentumok, szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról, figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, végzi az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos teendőket, lakók ügyeinek intézése, személyi anyagának kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti felsőfokú képesítés. ,

        Szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes fényképes szakmai önéletrajza, képesítést igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koller Jutka igazgató nyújt, a 93/ 312-175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Teleki utca 19/B) . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49-13/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Teleki út 19. B ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49-13/2018, valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.

        Személyesen: , Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Teleki utca 19/B Idősek Otthona adminisztrációs irodában. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Kjt. Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott 3 tagú bizottság a pályázó személyes meghallgatásával véleményezi. A kinevezésről a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, melynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu )

        Surd Község honlapja (www.surd.hu)

        Zalakomár Község honlapja (www.zalakomar.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre