Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

szociális ügyintéző


  • A hirdetés 1161 napja lejárt

Csongrád Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Kormányhivatal
--> Makói Járási Hivatal Hatósági Osztály

szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 2015.11.29 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Szociális igazgatási feladatok, járási szociális igazgatási feladatok feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Feladatai az általános hatósági feladatok körében azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatok, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezető és másodfokon eljáró hatóságként a Kormányhivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen: • a vízgazdálkodásról szóló törvényben, a vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvényben, és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott vízgazdálkodási, vízügyi igazgatási feladatok, • ipari igazgatási feladatok, • a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben, a természet védelméről szóló törvényben, és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi, levegőtisztasági feladatok, • a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott kommunális igazgatási (temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos) feladatok, • az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott állattartási, állatvédelmi feladatok • a közúti közlekedésről szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, különösen a nemzeti közlekedési hatóságról szóló kormányrendeletben meghatározott első fokú feladatok, • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott szociális hatósági feladatok. A felettes vezető rendelkezése alapján végzi minden olyan ügynek az intézését, amely az SZMSZ és az Ügyrend szerint a Járási Hivatal feladatkörébe tartozik ill. képzettségének megfelel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 (III. 7. ) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 16. pontjában (Szociális igazgatási feladatok, járási szociális igazgatási feladatok feladatkör) meghatározott, az I. besorolási osztályban előírt képesítés. (okleveles közigazgatási menedzser; egyetemi szintű szociálpolitikus, jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű szociális munkás szakképzettség; főiskolai szintű szociálpedagógus, szociális szervező, igazgatásszervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és legalább 1 éves szociális szakterületen szerzett gyakorlat vagy szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális igazgatásszervező szakképzettség vagy szociális ügyintézői szakképesítés).,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, jogász,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Közigazgatási alap és szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőképesség, konfliktushelyzetek kezelésének képessége,

§         Jó szintű ok-okozati összefüggések felismerése, logikus következtetések levonása, problémamegoldó képesség,

§         Jó szintű döntési képesség, elemzőkészség,

§         Jó szintű a saját munka önálló szervezésének képessége, önálló, felelősségteljes munkavégzésre való alkalmas,

§         Jó szintű megbízhatóság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes, fényképes szakmai önéletrajz (a 45/2012. Kormányrendelet I. számú melléklete szerinti önéletrajz, amely www.nki.gov.hu honlapról letölthető),

§         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás)

§         Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weszely Tamás, hivatalvezető nyújt, a +36 (20) 9952278 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6722 Szeged, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSB/01/8813/2014. , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6741 Szeged, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSB/01/8813/2014., valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.

§         Személyesen: Széll-Elekes Csilla, Csongrád megye, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 4 emelet 418.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat kormánytisztviselőkből álló 3 tagú szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 10 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapja (www.csmkh.hu) - 2014. december 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.30.
Egyéb hasonló állások Önnek
Közbeszerzési Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ "Közsz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád


PÁLYÁZATÍRÓ REFERENS

Work4you

Zöldség, gyümölcs- és füszértáru nagykereskedel...
Csongrád, Csongrád, Mórahalom