www.topjob.hu

szolfézstanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Veszprém, Veszprém
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 427 napja lett aktiválva

Pápai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola

szolfézstanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Korona utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szolfézs tanári feladatok, valamint az ehhez tartozó adminisztrációs tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szolfézstanár végzettség,

        Bűntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Bármely hangszeren szerzett tanári szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a bűntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól veló eltiltás hatálya alatt , amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához , továbbításához (3. személlyel közlés)

        Fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hetyei József nyújt, a 06-89/313-116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pápai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8500 Pápa, Mézeskalács utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/174/164-77/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szolfézstanár.         Postai úton, a pályázatnak a Pápai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8500 Pápa, Mézeskalács utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/174/164-77/2017, valamint a munkakör megnevezését: szolfézstanár.

        Elektronikus úton Egyházi Andrea tankerületi igazgató részére a andrea.egyhazi@kk.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Helyben szokásos módon

        MZMSZ honlapja - 2017. április 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.18.