www.topjob.hu

szolfézstanár/szakmai tárgyat tanító tanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Békés, Békés
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 184 napja lett aktiválva

Gyulai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

szolfézstanár/szakmai tárgyat tanító tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Kisréti utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szolfézs szakos tanári munkakörbe tartozó feladatok ellátása, tanórák megtartása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egyetem szolfézs-, ének -zene, zeneelmélet tanár, egyházzenész,vagy muzikológus szakképesítés,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        oktatási területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Ha a pályázó zongora, hegedű, klarinét, vagy harmonika szakos hangszeres tanári képesítéssel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján

        Motivációs levél

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20. §-a alapján hatósági igazolvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt (3 hónapnál nem régebbi)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hevesi-Nagy Anikó intézményvezető nyújt, a 0666581830 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 5500 Gyomaendrőd, Kisréti utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/035/01206-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szolfézstanár/szakmai tárgyat tanító tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5700 Gyula, Ady Endre utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/035/01206-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: szolfézstanár/szakmai tárgyat tanító tanár.

        Elektronikus úton Hevesi-Nagy Anikó intézményvezető részére a vami@upcmail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, vagy a pályázat beadásával kapcsolatosan felmerülő költség megtérítését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre