www.topjob.hu

Tagintézmény- általános igazgató helyettes


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
-->
Tagintézmény- általános igazgató helyettes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.21. -2023.08.20.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Déryné u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szervezi az iskola napi működését, a helyettesítéseket, gondoskodik az információk eljuttatásáról az érintettekhez. - Elektronikus napló ellenőrzése. - Pedagógus továbbképzés nyilvántartása, tervezése. - Tanárok adminisztrációs munkájának ellenőrzése. - Kapcsolattartás munkaközösségekkel. - Iskolai értekezletek szervezése. - Iskolai rendezvények szervezése. - Felelős az iskolai beiskolázás folyamatának megfelelő előkészítéséért, felvételi eljárás törvényes lebonyolításáért. - Naprakész adatnyilvántartások vezetése. - Szervezi a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyeket. - Megszervezi a középszintű érettségi vizsgákat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány kinevezés esetén szükséges. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázat hirdetője, a pályázót tájékoztatja, hogy a létre nem jött közalkalmazotti jogviszony esetén a pályázati adatokat az eljárás járultával törli. A munkakörre alkalmas pályázó külön hozzájáruló nyilatkozata esetén elérhetőségi adatait 1 évig nyilvántartja a hirdető, majd 1 év elmúltával törli az adatokat. (GDPR)

        Minimum 5 éves szakmai gyakorlat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethyné Lövey Zsuzsanna igazgatónő nyújt, a +36301967883 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Déryné u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2021-787-13/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Tagintézmény- általános igazgató helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2021-787-13/2018, valamint a munkakör megnevezését: Tagintézmény- általános igazgató helyettes.

és

        Elektronikus úton Némethyné Lövey Zsuzsanna részére a nemethyne.lovey.zsuzsanna@szimki.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézmény, tagintézmény-igazgatója a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre