Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tagintézmény-vezető óvodapedagógus


  • A hirdetés 1017 napja lejárt

Sióagárdi Közös Óvodafenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sióagárdi Közös Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi
--> Kistormási Tagóvoda

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015. 09. 01-2018. 12. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. 09. 01-2018. 12. 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7068 Kistormás, Dózsa utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, az utasítási és ellenőrzési jog gyakorlása, takarékos gazdálkodás, döntés-előkészítés, a szakmai munka irányítása, a pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus,

§         szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, szakvizsga,

§         vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B katgeóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű szakmai felkészültség, önmegvalósítás, határozottság, kezdeményezőkészség, kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakvégzettség, meglétét igazoló okiratok másolata

§         a tagintézmény vezetésére vonatkozó helyzetelemzésre épülő pedagógiai és vezetési program

§         szakmai önéletrajz

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagának tartalmát és szemlyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kis Józsefné Görcs Andrea nyújt, a 30-381-7628 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Sióagárdi Közös Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (7171 Sióagárd, Kossuth utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 02-916/2015 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető óvodapedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Sióagárdi Közös Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (7171 Sióagárd, Kossuth Lajos utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 02-916/2015, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető dönt a véleményezésre jogosultak véleményének figyelembe vételével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Sióagárd Község Önkormányzat hivatalos hirdető táblája és honlapja

§         Kistormás Község Önkormanyzat hivatalos hirdetőtáblája és honlajpja

§         Kölesd Község Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája és honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.10.