Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Tagintézmény-vezető


  • A hirdetés 982 napja lejárt

Egri Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára
-->
Tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06-30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás,a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusokelőmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30)Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint

§         - az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges-a 3. mellékletben felsorolt-felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,

§         - pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         - legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

§         -nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

§         -felhasználói szintű informatikai (MSOffice, irodai alkalmazások) ismeretek,

§         - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007.évi CLII.törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.

§         -büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),

§         - az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok munkáltató által hitelesített másolata,

§         - 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

§         - a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),

§         - motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),

§         - a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány,1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón .pdf formátumban),

§         - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához(harmadik személlyel közlés),

§         - nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához,

§         - amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszezése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

§         - a pedagógus-szakvizsga keretében a szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázatbeadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekné Fábri Eufrozina főigazgató nyújt, a 06/70/886-28-51 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Egri Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3300 Eger, Kertész utca 128. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/152/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Tagintézmény-vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Egri Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3300 Eger, Kertész utca 128. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/152/2016, valamint a munkakör megnevezését: Tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Egri Szakképzési Centrum honlapja (egriszc.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott, egy elektronikus formában (CD vagy DVD adathordozón) kérjük megküldeni az Egri SZC címére. A borítékra írják rá: ,,Pályázat-Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására". Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezően fogadja el.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre