www.topjob.hu

Tagintézmény vezető


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Bölcsőde 7714. Újmohács, Iskola utca 4.
--> óvoda

Tagintézmény vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.23.-2023.08.23.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7714 Újmohács, Iskola utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény vezető teendőinek ellátása az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően. Közreműködik az intézmény pedagógiai, oktató-nevelő tevékenységének szakszerű és törvényes működésében, a takarékos gazdálkodásban. Munkáját az intézményvezető utasításaival összhangban végzi. Feladata mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

        büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll. vagy megbízással egyidejüleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        pedagógus szakvizsga keretében megszerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

        az intézmény megnevezésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetellemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalklmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személy közléséhez)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Bölcsőde címére történő megküldésével (7700 Mohács, Rókus utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Tagintézmény vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Bölcsőde címére történő megküldésével (7700 Mohács, Rókus utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2018, valamint a munkakör megnevezését: Tagintézmény vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mohács Város Honlapján - 2018. július 23.

        Mohács Város Önkormányzata Hirdetőtábláján - 2018. július 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre