Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tagintézmény-vezető


  • A hirdetés 1075 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Derecske Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája
-->
tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.16 - 2020.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár, Rákóczi utca 18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény tagintézmény-vezetőjének feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,

§         pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Magyar állampolgárság

§         Büntetlen előélet

§         Cselekvőképesség

§         Pedagógus - szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         megbízást az kaphat, aki a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben, határozatlan időre, teljes munkaidőre közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,

§         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

§         a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,

§         amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségrőlszóló igazolást legkésőbb 2015. 07. 03-ig kell benyújtani

§         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl.: munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),

§         szakmai önéletrajz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné dr. Végh Annamária nyújt, a 06-54-410-367 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Derecske Tankerülete címére történő megküldésével (4130 Derecske, Rákóczi út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/083/179/2015 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Derecske Tankerülete címére történő megküldésével (4130 Derecske, Rákóczi út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/083/179/2015, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

§         Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Rákóczi út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató javaslatot tesz a tagintézmény-vezető személyére, a vezetői megbízást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, négy azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni) zárt borítékban kérjük megküldeni. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT - tagintézmény-vezető Konyár".

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.07.