Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tagintézmény-vezető


  • A hirdetés 1101 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tolnai Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tolnai Tankerülete
-->
tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.15.-2020.08.14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7134 Gerjen, Szent István utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény tagintézmény-vezetőjének a feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más jogkörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Főiskolai/Egyetemi szintű végzettség és tanári/tanítói szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. §.(8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség

§         pedagógus munkörben szerzett -legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

§         Magyar állampolgárság

§         Büntetlen előélet

§         Cselekvőképesség

§         Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

§         Megbízást az kaphat, aki a nevelési-oktatási intézményben teljes munkaidős határozatlan munkaidőre közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

§         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§         nyilatkozat arról, hogy apályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

§         a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket és amely nem lehet ellentétes az intézményvezető elfogadott vezetői programjával

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához és 3. személlyel való közlésével

§         szakmai önéletrajz

§         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl. munkáltatói igazolás a munkakör megnevezésével)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brunn Györgyné nyújt, a 0674795242 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tolnai Tankerülete címére történő megküldésével (7130 Tolna, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/162/129-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tolnai Tankerülete címére történő megküldésével (7130 Tolna, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/162/129-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvanításra jogosultak véleményének kikérése után a megbízást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérünk megküldeni. A borítékra írják rá "Pályázat a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola Gerjeni Tagiskolája intézmény-vezetői beosztására".

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.14.