Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Tagintézmény-vezető


  • A hirdetés 1103 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőkovácsházi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Schéner Mihály Általános Iskola Szent István Tagiskolája
-->
Tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. 08.16-2020.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 43.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vonatkozó jogszabályban meghatározott feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013.(VIII.31.) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         /egyetemi szintű pedagógus végzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény98§ (8) bekezdésében meghatározott végzettség,szakképzettség

§         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

§         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

§         cselekvőképesség

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

§         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

§         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

§         a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

§         szakmai önéletrajz

§         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3.személlyel közlés)

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

§         a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2015. június 1-jéig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Zoltánné nyújt, a 06/68-795-204 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőkovácsházi Tankerülete címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/036/286-1/2015 , valamint a beosztás megnevezését: Tagintézmény-vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőkovácsházi Tankerülete címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/036/286-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: Tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt, a vezetői megbízást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Schéner Mihály Általános Iskola honlapja-2015.március 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, kettő azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Mezőkovácsházi Tankerület címére.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.15.