Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tagintézmény-vezető


  • A hirdetés 1113 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Cikádor Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
--> II.Géza Gimnáziuma

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.07.01-2020.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7140 Bátaszék, Kossuth Lajos utca 38-42.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása, a tagintézmény szakszerű és jogszerű vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Tanári szakképzettség vagy a 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         büntetlen előlet

§         magyar állampolgárság,

§         cselekvőképesség

§         Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes szakmai önéletrajz.

§         A tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely nem lehet ellentétes az intézményvezető hasonló programjával.

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához(3.személlyel közléséhez).

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

§         Végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

§         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatály alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését lehetetlenné teszi.

§         A pályázó legalább öt éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum(munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével)

§         Amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, ebben az esetben a szakképzettség megszerzéséről szóló igazolást legkésőbb 2015. június 01-ig kell benyújtani..

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kemény Lajos intézményvezető nyújt, a 74/591-402 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete címére történő megküldésével (7140 Bátaszék, Budai Nagy Antal utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/352-2/2015 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. IV. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/352-2/2015, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

és

§         Elektronikus úton Gerzsei Péter tankerületi igazgató részére a peter.gerzsei@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a KLIK elnöke dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.gezagimi.hu - 2015. április 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot négy azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni az intézmény címére (7140 Bátaszék, Budai Nagy Antal utca 9-11.)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.02.