Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tagintézmény-vezető


  • A hirdetés 1079 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
--> Kollégiuma

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.01-2020.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Kadarka utca 29.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Középiskolai kollégium szakszerű és jogszerű vezetése a vonatkozó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározottak szerint. A pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, a nevelési feladatok szakmai tervezése, irányítása, szervezése; tevékeny közreműködés a kollégiumi pedagógiai innovációk fenntartásában. A kollégium vezetője felel a kollégiumi pedagógiai munkáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, az Arany János Kollégiumi Program sikeres kollégiumi megvalósításáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség:kollégiumi nevelőtanár vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus vagy játék-és szabadidő szervező tanár vagy tanulási és pályatanácsadó tanár vagy tehetségfejlesztő tanár vagy a nevelő-oktató munka középiskolai pedagógiai szakaszának megfelelően egyetemi szintű tanári szakképzettség és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         Kollégiumi nevelőtanári munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Projektmenedzseri tapasztalatok. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Magyar állampolgárság,

§         Büntetlen előlet

§         Cselekvőképesség

§         Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés, Mentálhigiéniás szakképzettség,

§         Köznevelési vezető - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű Jártasság a szociális-és pályaépítési és kommunikációs kompetenciák fejlesztésében,

§         Jó szintű Arany János Program ismerete,

§         Jó szintű A hátrányos helyzetű tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztését segítő ped. módszerek alkalmazása.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes szakmai önéletrajz.

§         A tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely nem lehet ellentétes az intézményvezető hasonló programjával.

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3.személlyel közléséhez).

§         Végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

§         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a kölalkalmazotti jogviszony létesítését lehetetlenné teszi.

§         A pályázó legalább öt éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével)

§         Amennyiben a pedagógus szakvizsga megszerzése még folyamatban van szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, ebben az esetben a szakképzettség megszerzéséről szóló igazolást legkésőbb 2015. június 01-ig kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajós Éva intézményvezető nyújt, a 74/511-077 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Kadarka utca 25-27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/351/2015 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. IV. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/351/2015, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

és

§         Elektronikus úton Gerzsei Péter tankerületi igazgató részére a peter.gerzsei@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a KLIK elnöke dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://www.ibela.hu - 2015. április 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, négy azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni) zárt borítékban kérjük megküldeni az intézmény címére (Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános iskola 7100 Szekszárd, Kadarka utca 25-27.)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.04.