Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Tagintézmény-vezető


  • A hirdetés 918 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békési Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dr Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
--> Tarhosi Tagintézménye

Tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.16-2020.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5641 Tarhos , Kossuth utca 49-51.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályoknak megfelelő, és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 69. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) e törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Tanári, tanítói végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         Tanári, tanítói munkakör - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,

§         A pályázó legalább 5 éves tanári szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, szakmai önéletrajz,

§         a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a sokszorosításához, továbbításához harmadik személyrészére,

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,

§         90 napnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné Domonkos Julianna Igazgató Asszony nyújt, a 06-66/411-788 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békési Tankerülete címére történő megküldésével (5630 Békés, József Attila utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/032/247-1/2015 , valamint a beosztás megnevezését: Tagintézmény-vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békési Tankerülete címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/032/247-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: Tagintézmény-vezető.

§         Elektronikus úton Deákné Domonkos Julianna Igazgató Asszony részére részére a igazgato@bekesiiskola.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Deákné Domonkos Julianna Igazgató Asszony, Békés megye, 5630 Békés, József Attila utca 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményeztetési eljárás után a tagintézmény-vezetői megbízást a KLIK elnöke adja a pályázónak a tankerület vezetője által előterjesztett javaslata alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.