Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tagintézmény-vezető


  • A hirdetés 1027 napja lejárt

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaföldvár-Bölcske Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Mesevár Óvoda tagintézménye
-->
tagintézmény-vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. 08. 01-2020.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7025 Bölcske, Paksi utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         szakmai tapasztalat, - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó szakmai önéletrajza

§         A köznevelési intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§         Az iskolai végzetséget igazoló oklevelek másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozás eltiltása alatt, amely köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§         A pályázat véleményezésében, és elbírálásában résztvevők betekintési jogára vonatkozó nyilatkozat

§         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 30 napon belüli teljesítéséről

§         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, a véleményezők részére történő továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Támer Ilona nyújt, a 06-75-541-013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 212/2015 , valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 212/2015, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

§         Személyesen: Horváthné Támer Ilona, Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti eljárás lefolytatását követően a tagintézményvezető személyéről Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatótanácsa dönt. A pályázat eredménytelennek nyilvánítható

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Bölcske község honlapja - 2015. június 9.

§         Madocsa község honlapja - 2015. június 9.

§         Dunaföldvár város honlapja - 2015. június 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.10.