Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tagintézményvezető


  • A hirdetés 184 napja lejárt

Veszprémi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri Tagintézménye
-->
tagintézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.10.01-2022.08.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Árpád u. 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§. (1) bekezdése és a 15/2013. (II.26.) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló EMMI rendelet 31.§ (5) bekezdése alapján a pedagógiai szakszolgálati intézményben a tagintézmény-vezetője közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, felel a szakmai munkáért. Feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi végzettség; pszichológus, gyógypedagógus vagy gyógytestnevelő tanár végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,továbbá pszichológus megbízása esetén klinikai pedagógiai óvoda-iskola vagy tanácsadó szakvizsga, gyógypedagógus és gyógytestnevelő tanár esetében pedagógus szakvizsga,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        B kategóriás jogosítvány

        Magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű vezetői készség,

        A feadatok jogszerű és szakszerű megszervezése,arányos megosztása és ütemezése,

        Az erőforrások hatékony kihasználása,

        Önállóság, igényesség, kreatív problémafelismerő és megoldó képesség,

        Tartós kapcsolatok kiépítése a szervezeten belül és kívül, kitartó csapatmunka,

        Felhasználói szintű rendszer ismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A tagintézméyn vezetésére vonatkozó program,amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        A pályázó legalább 5 éves pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum

        3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához ( harmadik személlyel való közléséhez) valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Kossuth u 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/167-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tagintézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/167-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: tagintézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot írásban postai úton 3 példányban : egy eredeti elemet tartalmazó példányt, két másolati példányt (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerület címére. A vélemény nyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a magasabb vezetői megbízást a tankerületi igazgató adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.31.
Iratkozzon fel állásértesítőre