www.topjob.hu

tagintézményvezető


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda
-->
tagintézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7183 Kisvejke, Petőfi S. utca 51.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a tagóvoda irányítása, szakszerű, törvényes és gazdaságos működtetése, az óvodáskorú gyermekek nevelésének megszervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,

        vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Helyzetelemzésre épülő szakmai-vezetői program

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 354-5/2018. , valamint a beosztás megnevezését: tagintézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 354-5/2018., valamint a munkakör megnevezését: tagintézményvezető.

        Elektronikus úton Lovagné Tauth Veronika részére a ovodatitkar@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: , Tolna megye, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után a település polgármesterével történő egyeztetést követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.varazskapuovoda.hu - 2018. július 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varazskapuovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre